Ta chọn học pháp nào cũng được miễn có hiệu quả cho chính ta là tốt cả, vì có hiệu quả đều là chân lý.

Hiệu quả là thước đo của Chân lý

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐲́ -
"Effectiveness is the measure of truth"

Aloha I See You
 

Ta chọn học pháp nào cũng được miễn có hiệu quả cho chính ta là tốt cả, vì có hiệu quả đều là chân lý.

Mỗi người hợp với mỗi nguồn tri thức khác nhau, nhiều khi hiệu quả với bạn mà lại không hiệu quả với người khác ở thời điểm đó. Nên không cần phải ước muốn họ học cái mà bạn đang học, rồi lại nhìn nhau bằng cái nhìn không cùng đẳng cấp hihi (😊) khi thấy ai đó không theo học cái mình đang học, cảm điều này ta bình an khi người thân của ta chưa biết đến nguồn tri thức mà ta đang học, biết đâu họ còn biết nhiều hơn thế nữa. Tất cả là chỉ cần ở chính tâm thức ta thay đổi thì các tâm thức khác thay đổi. Tất cả rồi sẽ qua “Chỉ tình thương ở lại”. YÊU KHÔNG PHẢI LÀ HY VỌNG mà LÀ HẠNH PHÚC.
 
Chỉ cần chính ta thực hành nhất tâm đến cùng cái bạn đang theo nếu hiệu quả thì cuối cùng đều gặp nhau, ở nơi quê hương ánh sáng của chúng mình. Vì chân lý chỉ có một, đó là tính hiệu quả.
Chỉ có thực hành mới tự chứng nghiệm được.
 
𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 ngắm cảnh bên kia con sông mà 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐚 đ𝐨́ 𝐱𝐞𝐦 𝐝𝐮̀𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐞̂̉ lại cho 𝐛𝐚̣𝐧. 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐞̂𝐧 𝐤𝐢𝐚 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠? Học nhiều kiến thức từ nhiều vị Thầy mà không tự thực hành, cũng giống như mãi ở bên này con sông vậy. Hãy tự chứng nghiệm.
Đón nhận các pháp, các tri thức của nhiều vị Thầy, ngay cả khi bị ngược nhau. Sau đó tự mình thực nghiệm, dùng pháp như phương tiện, đạt được trạng thái “𝐅𝐥𝐨𝐰”, 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐛𝐮𝐨̂𝐧𝐠.
𝐕𝐢̀ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐚 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐚̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧.
 
Ta không chấp pháp, ta không so sánh nơi này dạy đúng hơn, Thầy này ổn hơn.
Mỗi nơi phù hợp với dòng chảy năng lượng hiện tại của ta theo từng giai đoạn.
Trân quý và biết ơn mỗi một vị Thầy trong cuộc đời ta, cả người thầy bên trong ta. Từ đó là nguồn lực mở ra cho ta những hướng đi mới nhiệm màu.
 
Điều Tracy TÂM ĐẮC và luôn tự nhắc nhở mình:
“𝐇𝐎𝐖 𝐈 𝐊𝐍𝐎𝐖 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐈 𝐃𝐎𝐍’𝐓 𝐊𝐍𝐎𝐖” – Làm thế nào ta biết cái thứ mà ta chưa biết
Cũng giống như “𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐧𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠” – Socrates
 
Thật sự càng tìm hiểu, 𝐓𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐫𝐚 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐚̉. Nhờ tình yêu thương trong veo của mọi người và đón nhận mỗi một bước đi trưởng thành của Tracy, mỗi khi ngâm cứu được gì là trải nghiệm trên sự giúp đỡ lại ai đó hợp duyên, từ đó học được nhiều điều hơn từ chính mỗi người mình được gặp. Không đợi đến khi mình là thước đo chuyên gia của một ai cả. Nghĩ lại biết ơn lắm luôn, cả nhà luôn đón nhận Tracy trong trái tim ấm áp của mình, dù Tracy vẫn đang từ những bước đi đầu tiên trên hành trình này. Iu thương biết bao.
 
Thật sự biết ơn tất cả nhân duyên ta biết đến nhau, những linh hồn tự do nhìn thấy bài viết này, cùng nhau cảm nhận thông điệp đến từ Người Cha Vũ Trụ, cùng nhau cảm nhận con tim ấm áp của chúng ta.

“Aloha I See You”
Nhìn thấy bạn là một linh hồn Bình an, Trưởng thành